Patriks Dronetjenester    

Mobil: 957 08 120  

Org. 918 629 483 Oslo

E-post: post@patriksdronetjenester.no 

Registrert hos Luftfartstilsynet som drone operatør.

Godkjent for kommersiell virksomhet og ansvars forsikret. 

  © All copyright tilhører Patriks Dronetjenester. Vennligst ikke kopier tekst eller bilder uten tillatelse.  

Ansvarsforsikret gjennom:

Godkjent hos: